ΜΑΘΗΤΕΣ

Στο φροντιστήριο «Σύνολο» διδάσκουμε όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις:

 

Γυμνασίου

Λυκείου

και για όλους τους προσανατολισμούς:

Θετικών Σπουδών

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Στοχεύουμε στην εξέλιξη και επιτυχία των μαθητών βασιζόμενοι στη σωστή καθοδήγηση και μεθοδική προετοιμασία από έμπειρο προσωπικό καθηγητών που περιλαμβάνει:

Πρώην μέλος επιτροπής πανελληνίων

Συγγραφέα βιβλίων πανελλήνιας κυκλοφορίας

Συνεργάτες στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα του Υπουργείου Παιδείας

Διδάκτορες και μεταπτυχιακοί πανεπιστημίου

Εκπαιδευτικούς πολυετής διδακτικής εμπειρίας

Η διεύθυνση και οι καθηγητές ευχαριστούμε όλους τους μαθητές μας για την εμπιστοσύνη που μας δίνουν κάθε χρόνο, τους συγχαίρουμε για την κάθε επιτυχία τους και

τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία!

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε με την διεύθυνση.